StiPCO voor aanbieders nascholing

Aanbieders van nascholing zijn van harte uitgenodigd scholingsaanbod te ontwikkelen dat past binnen de leerdoelen van StiPCO. De scholing kan worden opgenomen in het programma als deze voldoet aan de geldende Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie van de Commissie van Deskundigen van de KNMP én aan de aanvullende criteria van StiPCO.

Criteria voor opname scholing in StiPCO

Scholing moet in ieder geval voldoen aan een of meerdere van de 9 leerdoelen die het ministerie van VWS heeft vastgesteld om opgenomen te kunnen worden in StiPCO.

Bekijk de voorwaarden voor opname van nascholing in StiPCO Bekijk de Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie

Bent u als aanbieder benieuwd of uw scholing aan de criteria voldoet? U kunt altijd bij ons informeren via .

Beoordeling scholing voor StiPCO

Aanbieders die nieuwe nascholing ontwikkelen die past binnen StiPCO vragen hiervoor op dezelfde manier accreditatie aan (via PE-online) als voor andere nascholingen voor openbaar apothekers. Wanneer accreditatie is verleend, beoordeelt de KNMP of de scholing voldoet aan de aanvullende criteria van StiPCO zoals gesteld door het ministerie van VWS. Is dat het geval, dan krijgt de scholing naast accreditatie-uren tevens ‘stimuleringspunten’.

Termijn en notificatie automatische beoordeling StiPCO

Alle cursussen die worden aangeboden voor accreditatie, worden automatisch beoordeeld op de criteria van StiPCO. Dit gebeurt binnen een week na toekenning van de accreditatie. Als er stimuleringspunten worden toegekend in PE-online, krijgt de aanbieder hiervan een melding.

Scholingen regionaal aanbieden

Aanbieders kunnen ook scholingen op aanvraag organiseren. Deze scholingen moeten echter wel StiPCO-geaccrediteerd zijn. De aanvraag voor accreditatie kan via PE-online. Aanbieders kunnen scholingen die op aanvraag zijn melden door een mail te sturen naar . Vervolgens wordt bekeken of deze scholingen in de online studiegids worden opgenomen.

Cursussen StiPCO in huidig aanbod

Bent u als aanbieder benieuwd welke van uw huidige cursussen binnen StiPCO vallen? Dit ziet u in het nascholingsoverzicht van PE-online.

Bezwaar

Wanneer een scholing niet is opgenomen in StiPCO en de aanbieder is van mening dat dit onjuist is, dan kan deze bezwaar maken bij de bezwaarcommissie. De aanbieder van de betreffende nascholing dient daarvoor binnen 6 weken na dit besluit een gemotiveerd bezwaar met het verzoek tot herbeoordeling van de nascholing in te dienen door een mail te sturen naar .

Bekijk het reglement van de bezwaarcommissie voor meer informatie

De samenstelling van de bezwaarcommissie:

  • Voorzitter: Joost van Roosmalen, openbaar apotheker, Apotheek Cleij, ’s-Hertogenbosch
  • Frans van de Vaart, beleidsadviseur opleiding en deskundigheid
  • Henk Buurma, adviseur farmaceutisch onderwijs
  • Secretaris: Frans Moss, advocaat KNMP

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl