StiPCO

StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers, bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Zo ontwikkelen ze zich verder als zorgverlener in de wijk binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts.

Onderwerpen binnen StiPCO

Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling

StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers, bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Zo ontwikkelen ze zich verder als zorgverlener in de wijk binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts.

Lees verder

StiPCO voor openbaar apothekers

Met de scholing binnen StiPCO bereiden openbaar apothekers zich optimaal voor op de rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg. Het programma duurt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Lees verder

StiPCO voor aanbieders nascholing

Aanbieders van nascholing zijn van harte uitgenodigd scholingsaanbod te ontwikkelen dat past binnen de leerdoelen van StiPCO. De scholing kan worden opgenomen in het programma als deze voldoet aan de geldende Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie van de Commissie van Deskundigen van de KNMP én aan de aanvullende criteria van StiPCO.

Lees verder

StiPCO-studiegids

In de StiPCO-studiegids vinden openbaar apothekers het volledige StiPCO-aanbod - nu ook voor het apotheekteam.

Lees verder