Social media-code

Social media kunnen het contact met uw klanten en patiënten verrijken. Maar hoe zet u social media verstandig in? Hoe u zich profileert op social media is van invloed op het beeld dat mensen hebben van uw professionele farmaceutische zorgverlening. Houd daarom rekening met de volgende 10 punten.
 1. Gebruik uw ‘gezonde verstand’; bejegen en respecteer anderen zoals dat in de ‘normale’ maatschappelijk omgang ‘fatsoenlijk’ wordt gevonden.
 2. Respecteer uw professionele beroepsgeheim; doe geen uitlatingen over patiënten.
 3. Social media hebben een informeel en publiek karakter; de grens tussen professioneel en persoonlijk wordt gemakkelijk overschreden. Bedenk dit als u ‘vrienden’ wordt met patiënten, collega’s, andere zorgverleners en/of vertegenwoordigers.
 4. Als u een ‘feit’ plaatst, check dan vooraf het waarheidsgehalte.
 5. Wees terughoudend in het doen van persoonlijk gekleurde of emotionele uitingen; laat u niet verleiden tot overhaaste reacties.
 6. Blijf waakzaam ten opzichte van garanties van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Zowel ten opzichte van anderen als ten opzichte van beheerders van sociale media.
 7. Controleer regelmatig (bijvoorbeeld door uzelf te googelen), wat er over uzelf, uw collega’s, bedrijf, werkgever en/of medewerkers geschreven (of afgebeeld) wordt.
 8. Doe geen herleidbare uitspraken over een persoon, instelling of bedrijf tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Respecteer uw professionele beroepsgeheim.
 9. U heeft een publieke professionele functie, dus bescherm uzelf, en bescherm uw collega’s en medewerkers digitaal tegen zichzelf en anderen.
 10. Verspreid deze gedragscoderegels onder uw werkgever, collega’s en medewerkers.

  SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie

  De 10 tips voor social media-gebruik zijn opgesteld door de Special Interest Group Ethiek en Filosofie van de Farmacie (SIG EFF) van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers.

  Bronnen social media-code

  • Quality of Life through Quality of Information 2012 IOS Press, Mayer MA, Leis A, Mayer A Rodriguez-Gonzalez, A.
  • Sociale Media in de Zorg; Arts&Auto 2012
  • Social Media protocol CNV 2010
  • Social Media and the Pharmacy Profession (Pharmacy Council of New Zealand)
  • Pharmacy Social Media in Australia
  • KNMG, Artsen en Social Media

  Contact

  Secretaris SIG EFF
  Frits Elferink

  (070) 373 72 86 sigethiek@knmp.nl