Meld uw zorgen over een openbaar apotheker

Via dit formulier kunt u een melding doen bij de Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA).

De CFOA werkt in vertrouwelijkheid en doet geen mededelingen aan anderen. Indien u uw melding anoniem wilt doen kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de KNMP.

Contact

Laila Luyt
Secretaris CFOA

(070) 373 71 19 meldpuntfunctioneren@knmp.nl