Vertrouwelijke hulp bij verminderd functioneren apotheker

De KNMP biedt een steunpunt voor de apotheker die met verminderd functioneren kampt waarbij de patiëntveiligheid in het gedrang komt: de Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA). Deze biedt de apotheker een luisterend oor, helpt om het probleem te analyseren en begeleidt de apotheker, zodat goede en verantwoorde zorg aan patiënten gewaarborgd blijft.

Het vroegtijdig inschakelen van de CFOA kan veel problemen voorkomen: voor de patiënten, voor de apotheker zelf, en ook voor collega’s.

Zelf ondersteuning vragen of voor een ander

Hoe komt een apotheker die hulp nodig heeft bij de CFOA in beeld? Een apotheker kan voor zichzelf ondersteuning vragen van de CFOA. Ook is het mogelijk dat een andere zorgverlener bij de CFOA een melding doet over een apotheker, omdat hij zich zorgen maakt over diens functioneren en de patiëntveiligheid.

Het is vaak lastig om een collega aan te spreken op eventueel verminderd functioneren. En de angst voor een traject bij de inspectie of een tuchtmaatregel is vaak groot, waardoor een apotheker-in-problemen ervoor terugdeinst om zelf aan de bel te trekken. Toch is het belangrijk om de patiëntveiligheid voorop te stellen. Alleen door tijdig hulp te zoeken en te praten over eventuele problemen blijft eventuele schade beperkt.

Maak uw zorg bekend via het formulier

Overige steunpunten

Naast de CFOA zijn er nog andere steunpunten waar apothekers een beroep op kunnen doen als ze er niet uitkomen en even willen sparren:

De KNMP-klachtenfunctionaris

Komt u er samen met een patiënt niet uit? Dan kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht om te sparren over een oplossing voor het probleem. Ook kunt u de patiënt zelf doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk en kan optreden als bemiddelaar. De mogelijkheid voor bemiddeling is onderdeel van de KNMP-klachten- en geschillenregeling.

Meer over de klachten- en geschillenregeling

Vertrouwenspersonen

Loopt u tegen een bepaalde kwestie aan waarover u graag in vertrouwen uw verhaal wilt doen? De KNMP-vertrouwenspersonen zijn er voor apothekers en apothekers in opleiding.

Alle informatie die u de CFOA of de andere genoemde steunpunten geeft wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Meer over de vertrouwenspersonen

Contact

Maarten de Waal
Secretaris CFOA

(070) 373 71 19 meldpuntfunctioneren@knmp.nl