Handvest van de apotheker

Omdat u heeft aangegeven behoefte te hebben aan een grondslag op basis waarvan u uw professie uitoefent, werkte de KNMP vanaf 2012 aan het 'Handvest van de apotheker’. In dit document geven wij antwoord op de vraag: ‘Wat is de professionele grondslag waaraan de apotheker zijn identiteit ontleent en waarop hij zijn professionele handelen baseert?’

Als apotheker moet u zich, meer dan in het verleden, verantwoorden voor uw handelen in situaties die om uw expertise vragen. Dit zijn veelal situaties waarin keuzes niet alleen door u gemaakt worden en waarin niet enkel op basis van uw deskundigheid tot een oordeel is gekomen. Het 'Handvest van de apotheker | Grondslag voor het professioneel en ethisch handelen' (KNMP 2013) verduidelijkt de unieke rol die u als apotheker heeft in de maatschappij. Bovendien toont het aan wat de patiënt en de maatschappij van u mogen verwachten. Ook geeft het richting aan de waarden en normen van uw professie, de positie van uw professie binnen de zorg en de farmacie en uw verantwoordelijkheden waarop u aangesproken mag worden.

Het Handvest en de bijbehorende animatie zijn ook beschikbaar in het Engels

Voor alle apothekers

Het ‘Handvest van de apotheker’ is bestemd voor apothekers die (in)direct bij het geneesmiddel betrokken zijn. Dit betreffen onder andere apothekers in de eerste lijn, in het ziekenhuis, in de farmaceutische industrie, bij de inspectie, bij zorgverzekeraars, bij beleidsorganen, bij onderzoeksinstituten en in het onderwijs.

Kosteloos bestellen

Stuur een e-mail naar met uw naam, de naam van uw apotheek, uw KNMP-lidmaatschapnummer, adres, postcode, plaats en het aantal gewenste exemplaren.

Handvest van de apotheker

(PDF 150.7 KB)

Download

Contact

Secretaris SIG EFF
Dirk Stobbe

(06) 51 16 93 19 sigethiek@knmp.nl