Registratie

Ziekenhuisapothekers die de opleiding met succes hebben afgerond kunnen zich als ziekenhuisapotheker laten inschrijven in het register voor ziekenhuisapothekers.

Voor de aanvraag van inschrijving in het register sturen AIOS en opleider naar de SRC:

1. De verklaring van de opleider

Download

2. Evaluatieformulier 2e, 3e en 4e jaar

Download

3. Verslag verdiepingsfase


4. Een kopie verklaring van afronding wetenschappelijk onderzoek (CWZO)

Na een positief besluit van de SRC, ontvangt de ziekenhuisapotheker een diploma en inschrijvingsbewijs (certificaat). De registratie geldt voor vijf jaar. Daarna dient een verzoek om herregistratie te worden ingediend bij de SRC. Voor inschrijving in het register voor ziekenhuisapothekers wordt een jaarlijks bedrag in rekening gebracht. Met ingang van 2021 is dit bedrag vastgesteld op € 110 per jaar. 

Buitenlands diploma

Inschrijving in register ziekenhuisapothekers van apothekers met buitenlands diploma.

Download

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 registratiezf@knmp.nl