Regelingen en besluiten

Het nieuwe Besluit Opleidingseisen ZF is van kracht.
Besluiten en regelingen Centraal CollegeBijbehorende informatie
Regeling Specialismen Farmacie Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Toetsingskader specialismen in de farmacie Publicatie Staatscourant 28 augustus 2018
Aanwijzing specialisme Ziekenhuisfarmacie
Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie (m.i.v. 25 april 2019)    
Publicatie Staatscourant 23 april 2019
Toelichting Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie
(m.i.v. 25 april 2019)
Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie
(
tot 25 april 2019)      
Publicatie Staatscourant 1 april 2016
Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Regeling ziekenhuisapotheker in opleiding - klinisch onderzoeker (zapiko) Publicatie Staatscourant 28 augustus 2018
Besluit buitenslands gediplomeerden  Publicatie Staatscourant 11 oktober 2016
Reglement van Orde Centraal College
Governance Code Centraal College
In verband met het van kracht worden van het nieuwe Besluit Opleidingseisen heeft de SRC haar uitvoeringsregelingen aangepast.
Uitvoeringsregelingen en beleidsregels SRC
Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie (9 juli 2018)    
Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissie en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen (26 maart 2019)
Uitvoeringsreglement Fusie en Splitsing opleidingsinstellingen (5 september 2019)
Uitvoeringsreglement Schriftelijke visitatie opleiding Ziekenhuisfarmacie t.b.v. bepaling van de opleidingscapaciteit
Uitvoeringsreglement Publicatie Erkenningen, opleidingscapaciteit en differentiaties
Uitvoeringsreglement Eisen aan opleiders, mede-opleiders en opleidingsteam
Uitvoeringsreglement Omvang dienstverband (plaatsvervangend) opleider (5 september 2019)
Uitvoeringsreglement Beoordeling onderzoeks- en onderwijsklimaat en innovatief karakter opleidingsinstelling (12 mei 2020)
Uitvoeringsreglement Beoordeling Klinisch Farmaceutische Analyse en Toxicologie opleidingsinstelling
Uitvoeringsreglement Beoordeling Differentiatie (31 maart 2020)
Uitvoeringsreglement Individualiseren van de opleiding Ziekenhuisfarmacie (12 mei 2020)
Uitvoeringsreglement Beoordeling voorstel voor wetenschappelijk onderzoek, extended abstract en wetenschappelijke voordracht (5 september 2019) 
Uitvoeringsreglement Stage in de opleiding tot ziekenhuisapotheker
Uitvoeringsreglement Inschrijving in en uitschrijving uit het opleidingsregister en inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers
Protocol Gegevensverstrekking ten behoeve van de doorstroomfinanciering (beschikbaarheidsbijdrage)
Protocol Opstellen (of wijzigen) van uitvoeringsreglementen/ beleidsregels SRC-Ziekenhuisfarmacie
Reglement van Orde SRC
Governance Code SRC
Privacyverklaring SRC

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 registratiezf@knmp.nl