Regelingen en besluiten

Het nieuwe Besluit Opleidingseisen ZF is van kracht. De nieuwe regelingen worden uiterlijk maandag 29 april op deze pagina geplaatst.
Besluiten en regelingen Centraal CollegeBijbehorende informatie
Regeling Specialismen Farmacie Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Toetsingskader specialismen in de farmacie Publicatie Staatscourant 28 augustus 2018
Aanwijzing specialisme Ziekenhuisfarmacie
Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie
(nieuw, o.b.v. ELOZ III)
Publicatie Staatscourant 1 april 2016
Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie

(oud, zie Overgangsmaatregel, o.b.v. ELOZ II)
Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Overgangsmaatregel Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie Publicatie Staatscourant 1 april 2016
Vrijstellingsregeling Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Regeling ziekenhuisapotheker in opleiding - klinisch onderzoeker (zapiko) Publicatie Staatscourant 28 augustus 2018
Besluit buitenslands gediplomeerden  Publicatie Staatscourant 11 oktober 2016
Reglement van Orde Centraal College
Governance Code Centraal College
In verband met het van kracht worden van het nieuwe Besluit Opleidingseisen en ELOZ III heeft de SRC haar uitvoeringsregelingen en formulieren aangepast. In verband met de Overgangsmaatregel vindt u waar nodig ook nog de ELOZ II-versie.
Uitvoeringsregelingen en beleidsregels SRC
Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie
Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissie en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen (ELOZ III/nieuw Besluit Opleidingseisen)
Beleidsregel Fusie opleidingsinstellingen
Uitvoeringsreglement Schriftelijke visitatie opleiding ziekenhuisfarmacie t.b.v. bepaling van de opleidingscapaciteit
Uitvoeringsreglement Publicatie Erkenningen, opleidingscapaciteit en differentiaties
Uitvoeringsreglement Eisen aan opleiders, mede-opleiders en opleidingsteam
Beleidsregel Omvang dienstverband (plaatsvervangend) opleider
Uitvoeringsreglement Beoordeling onderzoeksklimaat opleidingsinstelling (ELOZ II)
Beleidsregel Beoordeling onderzoeks- en onderwijsklimaat opleidingsinstelling (ELOZ III)
Beleidsregel Beoordeling Klinisch Farmaceutische Analyse en Toxicologie opleidingsinstelling
Uitvoeringsreglement Verdiepingsfase Opleiding Ziekenhuisfarmacie (ELOZ II)
Uitvoeringsreglement Beoordeling differentiatiefase (ELOZ III)
Uitvoeringsreglement Beoordeling voorstel voor wetenschappelijk onderzoek, extended abstract en wetenschappelijke voordracht (ELOZ II)
Beleidsregel Beoordeling voorstel voor wetenschappelijk onderzoek, extended abstract en wetenschappelijke voordracht (ELOZ III)
Beleidsregel Vrijstelling van (onderdelen van) onderzoek in de opleiding tot ziekenhuisapotheker
Uitvoeringsreglement Vrijstelling of vervanging van centrale onderwijsdagen in de opleiding tot ziekenhuisapotheker (ELOZ II)
Uitvoeringsreglement Vrijstelling of vervanging van centrale onderwijsdagen in de opleiding tot ziekenhuisapotheker (ELOZ III)
Uitvoeringsreglement Stage in de opleiding tot ziekenhuisapotheker
Uitvoeringsreglement Inschrijving in en uitschrijving uit het opleidingsregister en inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers
Protocol Gegevensverstrekking ten behoeve van de doorstroomfinanciering (beschikbaarheidsbijdrage)
Protocol Opstellen (of wijzigen) van uitvoeringsreglementen/ beleidsregels SRC-Ziekenhuisfarmacie
Reglement van Orde SRC
Governance Code SRC
Privacyverklaring SRC

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn en Saskia Heijing
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 of (070) 373 71 63 registratiezf@knmp.nl