Regelingen en besluiten

Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen en besluiten binnen de ziekenhuisfarmacie.
Besluiten en regelingen Centraal CollegeBijbehorende informatie
Regeling Specialismen Farmacie Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Toetsingskader specialismen in de farmacie Publicatie Staatscourant 28 augustus 2018
Aanwijzing specialisme Ziekenhuisfarmacie
Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie (m.i.v. 25 april 2019)    
Publicatie Staatscourant 23 april 2019
Toelichting Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie
(m.i.v. 25 april 2019)
Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie
(
tot 25 april 2019)      
Publicatie Staatscourant 1 april 2016
Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie (tot 1 juli 2021) Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Besluit Registratie en Herregistratie specialismen farmacie (m.i.v. 1 juli 2021) Publicatie Staatscourant 10 juni 2021
Toelichting Besluit Registratie en Herregistratie specialismen farmacie (m.i.v. 1 juli 2021) -
Coulanceregeling Herregistratie-eisen i.v.m. Corona-crisis Publicatie Staatscourant 10 juni 2021
Regeling ziekenhuisapotheker in opleiding - klinisch onderzoeker (zapiko) Publicatie Staatscourant 28 augustus 2018
Besluit buitenslands gediplomeerden  Publicatie Staatscourant 11 oktober 2016
Reglement van Orde Centraal College
Governance Code Centraal College
Uitvoeringsregelingen SRC-ZF
Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie (8 juli 2021)    
Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissie en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen (8 juli 2021)
Addendum (digitale visitatie) bij Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissie en erkenning etc  (8 juli 2021)
Uitvoeringsreglement Fusie en Splitsing opleidingsinstellingen (8 juli 2021)
Uitvoeringsreglement Publicatie Erkenningen, opleidingscapaciteit en differentiaties (30 juni 2020)
Uitvoeringsreglement Eisen aan opleiders en opleidingsteam  (8 juli 2021)
Uitvoeringsreglement Omvang dienstverband (plaatsvervangend) opleider (5 september 2019)
Uitvoeringsreglement Beoordeling onderzoeks- en onderwijsklimaat en innovatief karakter opleidingsinstelling (8 juli 2021)
Uitvoeringsreglement Beoordeling Klinisch Farmaceutische Analyse en Toxicologie opleidingsinstelling (30 juni 2020)
Uitvoeringsreglement Beoordeling Differentiatie ELOZ III (18 mei 2021)
Uitvoeringsreglement Beoordeling Differentiatie ELOZ IV (8 juli 2021)
Uitvoeringsreglement Individualiseren van de opleiding Ziekenhuisfarmacie (8 juli 2021)
Addendum bij Uitvoeringsreglement individualisering van de opleiding Ziekenhuisfarmacie (30 maart 2021)
Uitvoeringsreglement Beoordeling voorstel voor wetenschappelijk onderzoek, extended abstract en wetenschappelijke voordracht ELOZ III (30 maart 2021)
Uitvoeringsreglement Beoordeling voorstel voor wetenschappelijk onderzoek, extended abstract en wetenschappelijke voordracht ELOZ IV (8 juli 2021) 
Uitvoeringsreglement Stage in de opleiding tot ziekenhuisapotheker (30 juni 2020)
Uitvoeringsreglement Inschrijving in en uitschrijving uit het opleidingsregister en inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers (8 juli 2021)
Protocol Gegevensverstrekking ten behoeve van de doorstroomfinanciering (beschikbaarheidsbijdrage) (8 juli 2021)
Protocol Opstellen (of wijzigen) van uitvoeringsreglementen SRC-Ziekenhuisfarmacie
Reglement van Orde SRC
Governance Code SRC
Privacyverklaring SRC

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 registratiezf@knmp.nl