Adviescommissie en Commissie van Deskundigen

Meer informatie over de Adviescommissie en Commissie van Deskundigen Accreditatie ziekenhuisfarmacie (CVDA).

Adviescommissie

Secretaris: mr. drs. E.E. Hoogeterp van Nysingh advocaten
p/a KNMP afd. Juridische Zaken
Postbus 30460
2500 GL Den Haag

Taken

Taken van de Adviescommissie staan omschreven in de Regeling Specialismen Farmacie.

Download

Reglement van orde Adviescommissie

Download

Commissie van Deskundigen Accreditatie ziekenhuisfarmacie (CVDA)

Accreditatieverzoeken lopen via PE-online.

Contact

Secretaris/voorzitter: dhr. Dr. P.J. Roos |

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl