Commissies

Bekijk het overzicht met de commissies voor ziekenhuisapothekers.

Centraal College specialismen farmacie

Het Centraal College specialismen farmacie is ingesteld door de KNMP en stelt conform artikel 14 van de Wet BIG regels met betrekking tot de registratie als specialist en de erkenning van opleidingsinstellingen voor een specialisme. Er zijn momenteel twee (wettelijk erkende) specialismen: de ziekenhuisfarmacie en de openbare farmacie. De titels van ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker zijn daarmee wettelijk beschermd.

Lees verder

Specialisten Registratie Commissie - ziekenhuisfarmacie

Met ingang van 2012 bestaat de Specialisten Registratie Commissie (SRC) uit twee kamers: één voor de ziekenhuisfarmacie en één voor de openbare farmacie. De SRC is een privaatrechtelijk vormgegeven deeltijd-ZBO met publiekrechtelijke taken. Op besluiten van de SRC is de AWB van toepassing. De titel van ziekenhuisapotheker is wettelijk erkend in de zin van artikel 14 van de Wet BIG.

Lees verder

Adviescommissie en Commissie van Deskundigen

Meer informatie over de Adviescommissie en Commissie van Deskundigen Accreditatie ziekenhuisfarmacie (CVDA).

Lees verder