Ziekenhuisapothekers

In 1998 is het specialisme ziekenhuisfarmacie en daarmee de titel van ziekenhuisapotheker door de Minister van VWS wettelijk erkend. De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar. De opleiding vindt plaats onder begeleiding van een erkende opleider in 2 erkende opleidingsinstellingen. Een opleidingsinstelling moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door het Centraal College. De inhoud van de opleiding staat in het rapport ELOZ.

Onderwerpen binnen Ziekenhuisapothekers

Commissies

Bekijk het overzicht met de commissies voor ziekenhuisapothekers.

Lees verder

Erkenning aanvragen

Een opleidingsziekenhuisapotheek moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door het Centraal College. Of een opleidingsziekenhuis aan deze eisen voldoet, wordt getoetst door de visitatiecommissie. Deze commissie is een uitvoerend orgaan van de SRC.

Lees verder

Formulieren

Bekijk de formats en formulieren die de SRC hanteert voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker en voor erkenningsaanvragen.

Lees verder

Herregistratie

Het huidige register voor ziekenhuisapothekers is ingesteld per 1 januari 2002 op grond van de Wet BIG en de toenmalige Regeling Specialisten Pharmacie. De eerste Herregistratieregeling Ziekenhuisfarmacie is op 9 maart 2003 in werking getreden. Inmiddels zijn de Regeling Specialismen Farmacie en het Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie van het Centraal College van kracht. De SRC heeft het Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie vastgesteld.

Lees verder

Opleiding

De postacademische vervolgopleiding tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar en is gebaseerd op een concentrisch model. Dit houdt in, dat alle aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisfarmacie (o.a. logistiek, bereidingen en laboratoriumonderzoek) gedurende de gehele opleiding meerdere keren gedurende langere tijd aan bod komen. Hierdoor vindt meer verdieping en verbreding van kennis en ervaring plaats.

Lees verder

Regelingen en besluiten

Hier vindt u de diverse besluiten, regelingen en uitvoeringsregelingen voor ziekenhuisapothekers (in opleiding).

Lees verder

Registratie

Ziekenhuisapothekers die de opleiding met succes hebben afgerond kunnen zich als ziekenhuisapotheker laten inschrijven in het register voor ziekenhuisapothekers.

Lees verder