Ziekenhuisapothekers

De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar en vindt plaats onder begeleiding van een erkende opleider in 2 erkende opleidingsinstellingen. Een opleidingsinstelling moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door het Centraal College. De inhoud van de opleiding staat in het rapport ELOZ.

Onderwerpen binnen Ziekenhuisapothekers

Commissies

Bekijk het overzicht met de commissies voor ziekenhuisapothekers.

Lees verder

Erkenning aanvragen

Een opleidingsziekenhuis(apotheek) moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door het Centraal College. Dit wordt getoetst door de visitatiecommissie. Deze commissie is een uitvoerend orgaan van de SRC.

Lees verder

Formulieren

Bekijk de formats en formulieren die de SRC hanteert voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker en voor erkenningsaanvragen.

Lees verder

Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet de ziekenhuisapotheker voldoen aan de in het Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie omschreven voorwaarden voor herregistratie.

Lees verder

Opleiding

De postacademische vervolgopleiding tot ziekenhuisapotheker duurt in principe 4 jaar en is gebaseerd op een concentrisch model.

Lees verder

Regelingen en besluiten

Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen en besluiten binnen de ziekenhuisfarmacie.

Lees verder

Registratie

Ziekenhuisapothekers die de opleiding met succes hebben afgerond kunnen zich als ziekenhuisapotheker laten inschrijven in het register voor ziekenhuisapothekers.

Lees verder