StiPCO-scholingen

De scholingen binnen het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Apothekers ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van nascholing binnen het programma.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl