Specialisme openbare farmacie

Alleen apothekers ingeschreven in het specialistenregister mogen zich openbaar apotheker noemen. Daarvoor moeten zij een opleiding van twee jaar volgen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het specialisme openbare farmacie in 2016 officieel erkend.

Sinds mei 2016 is zichtbaar in het BIG-register of een apotheker tevens openbaar apotheker specialist is. Tot die tijd was alleen in het KNMP-specialistenregister openbare farmacie zichtbaar of een apotheker specialist is.

Erkenning specialisme

De KNMP heeft zich lang beijverd voor de erkenning van het specialisme openbaar apotheker. Het KNMP-bestuur deed de officiële aanvraag tot erkenning van het specialisme in november 2014. De aanvraag is onderbouwd aan de hand van het toetsingskader openbare farmacie.

Bekijk de aanvraag Bekijk het besluit tot erkenning in de Staatscourant

Opleiding tot openbaar apotheker

De regels voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist en de erkenning van opleidingsapotheken en opleiders zijn vastgelegd in de Regeling Specialismen Farmacie.

Bekijk meer over de opleiding tot openbaar apotheker specialist

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl