Registratie

De inschrijving in het specialistenregister van openbaar apothekers geeft de apotheker het recht de specialistentitel te voeren en zich als openbaar apotheker bekend te maken. Vanaf mei 2016 is het specialistenregister gekoppeld aan het BIG-register.

Specialistenregister Openbaar Apotheker

Het specialistenregister voor openbaar apothekers is ingesteld door het Centraal College (CC) per 1 januari 2012 en wordt beheerd door de Specialisten Registratie Commissie (SRC). De betreffende regelgeving is vastgelegd in de Regeling Specialismen Farmacie. De Nederlandse Apotheek Norm (NAN) eist dat de verantwoordelijkheid voor de farmaceutische zorg- en dienstverlening in een openbare apotheek ligt bij een geregistreerd openbaar apotheker. Het specialistenregister is openbaar, ook niet-KNMP-leden kunnen het raadplegen.

Specialistenregister openbaar apothekers status per 1 mei 2020

Minimaal 3x per jaar is er een update van dit overzicht met altijd een 'vertraging' van 4 maanden. Dit heeft o.a. te maken met de termijnen met betrekking tot de behandeling van (her)registratieverzoeken door de SRC.

Download

Registratie-eisen

De eisen die worden gesteld aan de (eerste) inschrijving in het specialistenregister van openbaar apothekers na voltooiing van de vervolgopleiding in Nederland liggen vast in artikel 23 van de Regeling Specialismen Farmacie.

Registratieprocedure

Openbaar apothekers die de opleiding met succes hebben afgerond kunnen zich als openbaar apotheker laten inschrijven in het specialistenregister voor openbaar apothekers. Openbaar apothekers kunnen hun dossier vervolgens beheren in het systeem PE online.

Tarief

Het tarief voor het ingeschreven staan in het register bedraagt met ingang van 2021 € 110 per jaar exclusief 21% btw.

Duur registratie

De registratie geldt voor 5 jaar. Daarna dient een verzoek om herregistratie te worden ingediend bij de SRC.

Buitenlands gediplomeerden

Voor buitenlands gediplomeerden geldt een aparte procedure.

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl