Regelingen en besluiten

Hier vindt u het overzicht van besluiten, regelingen en uitvoeringsregelingen voor openbaar apothekers.
Besluiten en regelingen Centraal CollegeBijbehorende informatie
Regeling Specialismen Farmacie Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Toetsingskader specialismen in de farmacie Publicatie Staatscourant 28 augustus 2018

Toetsingskader voor het instellen van registers voor kaderapothekers
(m.i.v. 6 februari 2020), met bijbehorend
Format aanvraag voor het instellen van registers voor kaderapothekers

Besluit NO.8 - 2014 Opleidingseisen Openbare Farmacie Centraal College
Besluit NO.3 - 2014 Registratie en herregistratie Openbare Farmacie Centraal College
Besluit buitenslands gediplomeerden Publicatie Staatscourant 11 oktober 2016
Reglement van Orde Centraal College Centraal College
Governance Code Centraal College Centraal College
Vervolgopleiding Openbaar Apotheker SpecialistBijbehorende informatie
Opleidingsplan – Specialisme Openbare Farmacie, inclusief bijlage A, B en C September 2015
Bijlage 1 – Toetsingsinstrumenten vervolgopleiding September 2015
Education Plan - Advanced Community Pharmacist Education Programme April 2012 English Version

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl