Regelingen en besluiten

Hier vindt u het overzicht van besluiten, regelingen en uitvoeringsregelingen voor openbaar apothekers.
Besluiten en regelingen Centraal CollegeBijbehorende informatie
Regeling Specialismen Farmacie Centraal College
Publicatie Staatscourant 21 april 2015
Besluit NO.8 - 2014 Opleidingseisen Openbare Farmacie Centraal College
Besluit NO.2 - 2014 Registratie en herregistratie Openbare Farmacie Centraal College
Van toepassing op degenen die na 1 januari 2015 een nieuwe (her)registratieperiode starten.
Besluit NO.3 - 2014 Registratie en herregistratie Openbare Farmacie Centraal College
Besluit buitenlands gediplomeerden Centraal College
Publicatie staatscourant 11 oktober 2016
Reglement van Orde Centraal College Centraal College
Governance Code Centraal College Centraal College
UitvoeringsregelingenBijbehorende informatie
Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie
WSO Reglement van Orde Commissie van Deskundigen per mei 2015
Reglement van Orde SRC SRC
Governance Code SRC
Uitvoeringsreglement Besluit Registratie en Herregistratie openbare farmacie (Canmeds) Van toepassing op degenen die na 1 januari 2015 een nieuwe (her)registratieperiode starten.
Uitvoeringsreglement Besluit Registratie en Herregistratie openbare farmacie SRC-OF
Uitvoeringsreglement Procedure en formulieren voor aanmelding van de opleiding, voortgangsrapportage en registratie-aanvraag SRC-OF
Uitvoeringsreglement Vrijstellingsregeling opleiding tot openbaar apotheker specialist SRC-OF
Uitvoeringsreglement Opleiding in deeltijd SRC-OF
Protocol Toetsing en beoordeling SRC-OF
Niet van toepassing voor apothekers die voor 1 januari 2012 zijn gestart met de vervolgopleiding.
Reglement van orde Adviescommissie
Privacyverklaring SRC
Visitaties opleidingsapotheken
Uitvoeringsreglement en voorschriften visitaties
Toetsingskader Opleidingsapotheek Openbare Farmacie
Vervolgopleiding Openbaar Apotheker SpecialistBijbehorende informatie
Opleidingsplan – Specialisme Openbare Farmacie, inclusief bijlage A, B en C September 2015
Bijlage 1 – Toetsingsinstrumenten vervolgopleiding September 2015
Education Plan - Advanced Community Pharmacist Education Programme April 2012 English Version
Tot 1 januari 2012Bijbehorende informatie
Regeling erkenning en registratie van openbaar apothekers en van industrieapothekers CORA
Deze regeling is voor de openbare farmacie vervangen door de Regeling Specialismen Farmacie.
Voor industrie-apothekers ook nog geldig in 2012.

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl