Aanmelden Slotdag

Meld u hier aan voor de slotdag in 2017. Dit kan tot uiterlijk 3 weken vóór de betreffende slotdag. Voorwaarde voor deelname aan de slotdag is dat alle onderdelen 3 weken voor de slotdag zijn afgerond en goedgekeurd door de opleidingsdirecteur.

Let op: de slotdag vindt plaats bij aanmelding van minimaal 6 en maximaal 13 ApIOSsen.

Dhr./Mw.  
Voorkeur slotdag