Over de opleiding

Hier vindt u meer informatie over deelname aan de slotdag vervolgopleiding Openbaar Apothekers in 2019, 2020 en 2021.

De ApIOS rondt de vervolgopleiding af met deelname aan de slotdag (Active Learner II). Deze bijeenkomst heeft deels een inhoudelijk en deels een feestelijk karakter. De KNMP/WSO, als aanbieder van de vervolgopleiding, organiseert de slotdag 8x in 2020 en 8x in 2021. ApIOSsen dienen zich hiervoor apart aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 3 weken vóór de betreffende slotdag door het aanmeldingsformulier te sturen naar .

Voorwaarde voor deelname is dat alle onderdelen van de vervolgopleiding eveneens 3 weken vóór de betreffende slotdag zijn afgerond. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het portfolio. ApIOSsen wordt geadviseerd de onderwijsbeschrijving tijdig – zeg twee tot drie maanden voor de slotdag – te lezen in verband met de uitwerking van de eisen voor de slotdag. Deze onderwijsbeschrijving staat eveneens op deze website, als ook op de website van PAOFarmacie.

De slotdagen voor 2019 zijn vastgesteld op de donderdagen

31 oktober en 12 december

Tijd: 15.30 tot uiterlijk 20.30

Locatie: het KNMP-gebouw aan de Alexanderstraat 11 te Den Haag.

De slotdagen voor 2020 zijn vastgesteld op de donderdagen

23 januari, 13 februari, 23 april, 21 mei, 27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november

Tijd: 15.30 tot uiterlijk 20.30

Locatie: het KNMP-gebouw aan de Alexanderstraat 11 te Den Haag.

De slotdagen voor 2021 zijn vastgesteld op de donderdagen

21 januari, 11 februari, 22 april, 27 mei, 26 augustus, 23 september, 14 oktober, 25 november

Tijd: 15.30 tot uiterlijk 20.30

Locatie: het KNMP-gebouw aan de Alexanderstraat 11 te Den Haag.

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl