Openbaar apothekers

Alleen apothekers ingeschreven in het specialistenregister mogen zich openbaar apotheker noemen. Daarvoor moeten zij een opleiding van twee jaar volgen.

Onderwerpen binnen Openbaar apothekers

Registratie en herregistratie als openbaar apotheker

Alleen apothekers die in het specialistenregister staan mogen zich openbaar apotheker noemen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit specialisme in 2016 officieel erkend.

Lees verder

Commissies

Bekijk het overzicht met de commissies voor openbaar apothekers.

Lees verder

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren voor de opleiding en (her)registratie.

Lees verder

Regelingen en besluiten

Hier vindt u het overzicht van besluiten, regelingen en uitvoeringsregelingen voor openbaar apothekers.

Lees verder

Opleiding

Hier vindt u informatie over de slotdagen die georganiseerd worden in de komende periode.

Lees verder

Opleiding tot kaderapotheker

In september 2021 start de tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker: een kans voor openbaar apothekers om zich verder te specialiseren op inhoudelijk gebied en een stevige spilfunctie te vervullen in de regio. De afronding van de opleiding wordt bezegeld met opname in het KNMP-register voor kaderapothekers.

Lees verder