Veelgestelde vragen herregistratie

Bekijk hieronder een aantal veelgestelde vragen over herregistratie.

Mag ik ook 200 uur alleen geaccrediteerde e-learning doen?

Maximaal de helft van het aantal uur nascholing mag geaccrediteerde e-learning zijn.

Kan ik ook eerder herregistreren dan na 5 jaar?

Nee, art. 2.1 Uitvoeringsreglement herregistratie. Eens per 5 jaar moet een verzoek tot herregistratie worden ingediend. U doet dit via PE-online.

Word ik ook automatisch hergeregistreerd in het BIG-register als ik mijn herregistratie als openbaar apotheker heb? 

Nee, het specialisme openbare farmacie is weliswaar formeel ingesteld door de KNMP, maar nog niet opgenomen in de wet BIG. Daarom moeten alle openbaar apothekers, ook als zij in het Specialistenregister Openbare Farmacie zijn opgenomen, apart daarvan over 5 jaar na inwerkingtreding van wijziging Wet BIG hun BIG-registratie vernieuwen.

Kan ik ook herregistreren als ik niet meer geregistreerd ben?

Ja, je kunt een beroep doen op het zogenaamde HINU-traject, zie Uitvoeringsreglement herregistratie.

te weinig nascholingsuren behaald laatste (registratieperiode van) 5 jaar, wel genoeg werkervaringte weinig werkervaring
over laatste (registratieperiode van) 5 jaar, wel genoeg nascholingsuren
beide onvoldoende
registratie verlopen 0-5 jaar
(laatste registratieperiode niet voldaan aan eisen voor herregistratie)
Binnen 1 jaar 80 nascholingsuren behalen. Gemiddeld 16 uur per week werkzaam zijn als openbaar apotheker.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 1 jaar gemiddeld 16 uur per week als 2e apotheker werkzaam zijn onder begeleiding van geregistreerd apotheker en binnen dat jaar 40 nascholingsuren behalen.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 1 jaar als 2e apotheker werkzaam zijn gemiddeld 16 uur per week onder begeleiding van geregistreerd apotheker en binnen dat jaar 80 nascholingsuren behalen.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
registratie verlopen >5 jaar Binnen 1 jaar 80 nascholingsuren behalen. Gemiddeld 16 uur per week werkzaam zijn als openbaar apotheker.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 2 jaar gemiddeld 16 uur per week als 2e apotheker onder begeleiding van geregistreerd apotheker werken en 120 nascholingsuren behalen; daarna registreren. Gedurende 2 jaar gemiddeld 16 uur per week als 2e apotheker onder begeleiding van geregistreerd apotheker werken en 120 nascholingsuren behalen; daarna registreren.

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl