Veelgestelde vragen herregistratie

Bekijk hieronder een aantal veelgestelde vragen over herregistratie.

Mag ik ook 200 uur alleen geaccrediteerde e-learning doen?

Maximaal de helft van het aantal uur nascholing mag geaccrediteerde e-learning zijn.

Kan ik ook eerder herregistreren dan na 5 jaar?

Nee, art. 2.1 Uitvoeringsreglement herregistratie. Eens per 5 jaar moet een verzoek tot herregistratie worden ingediend. U doet dit via PE-online.

Word ik ook automatisch hergeregistreerd in het BIG-register als ik mijn herregistratie als openbaar apotheker heb? 

Erkende specialistenregisters stellen hogere eisen aan herregistratie dan het BIG-register. Zolang u voldoet aan de eisen voor herregistratie in het specialistenregister openbare farmacie hoeft u zich niet te herregistreren in het BIG-register. Uw registratie in het BIG-register als apotheker blijft geldig zolang u in het specialistenregister staat.

Kan ik ook herregistreren als ik niet meer geregistreerd ben?

Ja, je kunt een beroep doen op het zogenaamde HINU-traject, zie Uitvoeringsreglement herregistratie.

te weinig nascholingsuren behaald laatste (registratieperiode van) 5 jaar, wel genoeg werkervaringte weinig werkervaring
over laatste (registratieperiode van) 5 jaar, wel genoeg nascholingsuren
beide onvoldoende
registratie verlopen 0-5 jaar
(laatste registratieperiode niet voldaan aan eisen voor herregistratie)
Binnen 1 jaar 80 nascholingsuren behalen. Gemiddeld 16 uur per week werkzaam zijn als openbaar apotheker.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 1 jaar gemiddeld 16 uur per week als 2e apotheker werkzaam zijn onder begeleiding van geregistreerd apotheker en binnen dat jaar 40 nascholingsuren behalen.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 1 jaar als 2e apotheker werkzaam zijn gemiddeld 16 uur per week onder begeleiding van geregistreerd apotheker en binnen dat jaar 80 nascholingsuren behalen.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
registratie verlopen >5 jaar Binnen 1 jaar 80 nascholingsuren behalen. Gemiddeld 16 uur per week werkzaam zijn als openbaar apotheker.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 2 jaar gemiddeld 16 uur per week als 2e apotheker onder begeleiding van geregistreerd apotheker werken en 120 nascholingsuren behalen; daarna registreren. Gedurende 2 jaar gemiddeld 16 uur per week als 2e apotheker onder begeleiding van geregistreerd apotheker werken en 120 nascholingsuren behalen; daarna registreren.

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl