Commissie van Deskundigen (CvD)

Bekijk hieronder de samenstelling van de Commissie van Deskundigen (CvD).

Samenstelling

  • Arts, dhr. J.L.E.J.
  • Arend, dhr. B.J.M. van der
  • Brodie-Meijer, mevr. C.C.E.
  • Deventer, dhr. K.R. van
  • Gennep-van Zantvoort, mevr. C.A. van
  • Leboux-Mullenders, mevr. F.M.M.M.
  • Pannevis, mevr. M.
  • Steenis-Kerkhof, mevr. F.P.A. van
  • Velzen, mevr. I.M.C. van, voorzitter

Contact CvD

Secretaris: Wilma van der Spoel- de Kievit | (070) 373 71 66 | inforegistratie@knmp.nl

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl