Commissie toetsing en beoordeling

De commissie toetsing en beoordeling heeft als taak om in geval van twijfel een onafhankelijk oordeel te vormen of de ApIOS voldoet aan de voorwaarden die het Opleidingsplan, het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie en het Protocol Toetsing en Beoordeling stellen ten aanzien van alle competenties die nodig zijn voor het voltooien van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker.

Daarnaast kan de commissie toetsing en beoordeling onderzoeken of er sprake is van onregelmatigheden en/of fraude. De commissie toetsing en beoordeling voert deze taken uit op verzoek van de opleidingsdirecteur of de ApIOS.

Samenstelling

  • Mevrouw dr. M. Teichert
  • Mevrouw dr. C.H van de Steeg-van Gompel
  • De heer dr. T. Schalekamp

Reglement commissie toetsing en beoordeling

Download

Jaarverslag 2020 commissie toetsing en beoordeling

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl