Centraal College (CC)

Het Centraal College stelt conform artikel 14 van de Wet BIG regels met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan de inschrijving als specialist en aan de erkenning van opleidingsinstellingen voor een specialisme.

De taak van het Centraal College is het ontwerpen en vaststellen van de wettelijke kaders voor specialismen binnen de farmacie. Dit gebeurt in de vorm van besluiten. Deze besluiten zijn van kracht na goedkeuring door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Jaarverslag Centraal College Specialisten Farmacie 2016

Download

Reglement van Orde Centraal College Specialisten Farmacie

Download

Contact Centraal College

Secretaris: Marcelle Groothand | (070) 373 72 91 | Secretariaat: Katuscha Brands | (070) 373 72 40 |

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl