Adviescommissie en Commissie van Deskundigen

Meer informatie over de Adviescommissie en Commissie van Deskundigen (CvD) voor openbaar apothekers.

Adviescommissie

Secretaris: mr. drs. E.E. Hoogeterp van Nysingh advocaten
p/a KNMP afd. Juridische Zaken
Postbus 30460
2500 GL Den Haag

Taken

Taken van de Adviescommissie staan omschreven in de Regeling Specialismen Farmacie.

Download

Reglement van orde Adviescommissie

Download

Commissie van Deskundigen (CvD)

Accreditatieverzoeken lopen via PE-online. De samenstelling van de CvD:

  • Brodie-Meijer, mevr. C.C.E.
  • Deventer, dhr. K.R. van
  • Gennep-van Zantvoort, mevr. C.A. van, vice-voorzitter
  • Kremers, dhr. E.A.
  • Kuipers, mevr. E.
  • Lanen, dhr. J.H.M. van
  • Leijen, mevr. J.B.
  • Spijker, dhr W.A. van de
  • Velzen, mevr. I.M.C. van, voorzitter

Contact CvD

Secretaris: Wilma van der Spoel - de Kievit | (070) 373 71 66 |

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl