Commissies

Bekijk het overzicht met de commissies voor openbaar apothekers.

Centraal College specialismen farmacie

Het Centraal College specialismen farmacie is ingesteld door de KNMP en stelt conform artikel 14 van de Wet BIG regels met betrekking tot de registratie als specialist en de erkenning van opleidingsinstellingen voor een specialisme. Er zijn momenteel twee (wettelijk erkende) specialismen: de ziekenhuisfarmacie en de openbare farmacie. De titels van ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker zijn daarmee wettelijk beschermd.

Lees verder

Specialisten Registratie Commissie kamer openbare farmacie

De taken van de Specialisten Registratie Commissie staan beschreven in de Regeling Specialismen Farmacie.

Lees verder

Commissie van Deskundigen (CvD)

Bekijk hieronder de samenstelling van de Commissie van Deskundigen (CvD).

Lees verder

Visitatiecommissie

De Visitatiescommissie toetst het opleidingsklimaat in opleidingsapotheken. Zij doet dit door gericht te visiteren.

Lees verder

Adviescommissie

De Adviescommissie vervangt de commissie van Beroep Registratie Openbaar Apotheker en Industrie Apotheker.

Lees verder