Commissies

Bekijk het overzicht met de commissies voor openbaar apothekers.

Centraal College specialismen farmacie

Het Centraal College specialismen farmacie is ingesteld door de KNMP en stelt conform artikel 14 van de Wet BIG regels met betrekking tot de registratie als specialist en de erkenning van opleidingsinstellingen voor een specialisme. Er zijn momenteel twee (wettelijk erkende) specialismen: de ziekenhuisfarmacie en de openbare farmacie. De titels van ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker zijn daarmee wettelijk beschermd.

Lees verder

Specialisten Registratie Commissie - openbare farmacie

De taken van de Specialisten Registratie Commissie (SRC) staan beschreven in de Regeling Specialismen Farmacie.

Lees verder

Adviescommissie en Commissie van Deskundigen

Meer informatie over de Adviescommissie en Commissie van Deskundigen (CvD) voor openbaar apothekers.

Lees verder

Commissie toetsing en beoordeling

De commissie toetsing en beoordeling heeft als taak om in geval van twijfel een onafhankelijk oordeel te vormen of de ApIOS voldoet aan de voorwaarden die het Opleidingsplan, het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie en het Protocol Toetsing en Beoordeling stellen ten aanzien van alle competenties die nodig zijn voor het voltooien van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker.

Lees verder