Openbaar apothekers

Alleen apothekers ingeschreven in het specialistenregister mogen zich openbaar apotheker noemen. Daarvoor moeten zij een opleiding van twee jaar volgen.

Onderwerpen binnen Openbaar apothekers

Commissies

Bekijk het overzicht met de commissies voor openbaar apothekers.

Lees verder

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren voor de opleiding en (her)registratie.

Lees verder

Herregistratie

Openbaar apothekers moeten hun registratie in het specialistenregister elke 5 jaar op nieuw aanvragen bij de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF). De aanvraag tot herregistratie kan via PE online worden ingediend.

Lees verder

Regelingen en besluiten

Hier vindt u het overzicht van besluiten, regelingen en uitvoeringsregelingen voor openbaar apothekers.

Lees verder

Registratie

De inschrijving in het KNMP-register (situatie tot 1 januari 2012) of in het specialistenregister (situatie vanaf 1 januari 2012) van openbaar apothekers geeft de apotheker het recht de specialistentitel te voeren en zich als openbaar apotheker bekend te maken.

Lees verder

Specialisme openbare farmacie

Alleen apothekers ingeschreven in het specialistenregister mogen zich openbaar apotheker noemen. Daarvoor moeten zij een opleiding van twee jaar volgen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het specialisme openbare farmacie in 2016 officieel erkend.

Lees verder

Opleiding

Hier vindt u informatie over de slotdagen die georganiseerd worden in de komende periode.

Lees verder