Openbaar apothekers

De opleiding tot openbaar apotheker duurt 2 jaar, na de 6 jaar durende universitaire opleiding. Deze volgt het opleidingsplan specialisme openbare farmacie. De opleiding tot openbaar apotheker specialist kan alleen worden gevolgd in een erkende opleidingsapotheek onder leiding van een erkend Apothekeropleider (ApOP).

Onderwerpen binnen Openbaar apothekers

Commissies

Bekijk het overzicht met de commissies voor openbaar apothekers.

Lees verder

Erkenning aanvragen

De opleiding tot openbaar apotheker specialist kan alleen worden gevolgd in een erkende opleidingsapotheek onder leiding van een erkend Apothekeropleider (ApOP).

Lees verder

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren voor de opleiding en (her)registratie.

Lees verder

Herregistratie

Openbaar apothekers moeten hun registratie in het specialistenregister elke 5 jaar op nieuw aanvragen bij de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF). De aanvraag tot herregistratie kan via PE online worden ingediend.

Lees verder

Opleiding

De opleiding tot openbaar apotheker duurt 2 jaar en volgt het opleidingsplan specialisme openbare farmacie. De opleiding vindt plaats in een erkende opleidingsapotheek onder begeleiding van een erkend apothekeropleider (ApOP). Daarbij wordt er tevens deelgenomen aan centraal georganiseerd onderwijs.

Lees verder

Regelingen en besluiten

Hier vindt u het overzicht van besluiten, regelingen en uitvoeringsregelingen voor openbaar apothekers.

Lees verder

Registratie

De inschrijving in het KNMP-register (situatie tot 1 januari 2012) of in het specialistenregister (situatie vanaf 1 januari 2012) van openbaar apothekers geeft de apotheker het recht de specialistentitel te voeren en zich als openbaar apotheker bekend te maken.

Lees verder

Specialisme openbare farmacie

Alleen apothekers ingeschreven in het specialistenregister mogen zich openbaar apotheker noemen. Daarvoor moeten zij een opleiding van twee jaar volgen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het specialisme openbare farmacie in 2016 officieel erkend.

Lees verder