Registratiefase industrieapothekers

De KNMP-registratie van industrieapothekers is opnieuw opgezet met het aannemen van de Regeling Erkenning en Registratie van Openbare apothekers en Industrieapothekers door de Algemene Vergadering van de KNMP in 1998. De regelgeving is daarin toevertrouwd aan het Centraal Overlegorgaan Registratie Apothekers (CORA), het beheer van het register aan de Registratiecommissie Industrieapothekers (RCI). Het CORA is met ingang van 2012 opgeheven.

De StRIA (Stichting Registratie Industrie Apothekers) heeft ervaring opgedaan met het organiseren van cursussen voor de doelgroep startende apothekers die werkzaam zijn bij farmaceutische industrie of groothandel. Voortbouwend hierop is de StRIA actief gebleven en is een rolverdeling met CORA tot stand gekomen, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de registratie van de industrieapothekers bij CORA kwam te liggen en de concrete bemoeienis met de inhoud en vormgeving van de cursussen bij de StRIA.

Duur registratiefase

De registratiefase van de industrieapothekers neemt 2 jaar werken in beslag, waarbij het cursorische gedeelte vier meerdaagse modules beslaat. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor de startende industrieapothekers. De organisatie ligt in handen van het PAOFarmacie. 

PAOFarmacie.nl

Open link

Contact

Registratie Commissie Industrieapothekers (RCI)
Marcelle Groothand

(070) 373 72 91 m.groothand@knmp.nl