Registratie Commissie Industrieapothekers (RCI)

Er zijn 2 commissies betrokken (geweest) bij de opleiding en registratie van industrieapothekers: de RCI en het CORA. CORA (belast met de regelgeving) is met ingang van 2012 opgeheven.
  • Huisman, mevr. W., voorzitter
  • Willemsen, mevr. A.A.
  • Zonneveld, mevr. G.M.
  • Secretaris: M.J.N. Groothand (KNMP)

Contact

Registratie Commissie Industrieapothekers (RCI)
Marcelle Groothand

(070) 373 72 91 m.groothand@knmp.nl