Industrieapothekers

Industrieapothekers kunnen zich laten inschrijven in het register van industrieapothekers van de KNMP. Dit is een privaatrechtelijk register en geen specialistenregister in de zin van artikel 14 van de Wet BIG. Een registratie in dit register vrijwaart de apotheker dus niet van herregistratie in het BIG-register. Industrieapothekers moeten voor inschrijving in het KNMP-register aan bepaalde criteria voldoen.

Onderwerpen binnen Industrieapothekers

(Her)registratie

Industrieapothekers kunnen zich laten inschrijven in het register van industrieapothekers van de KNMP. Dit is een privaatrechtelijk register en geen specialistenregister in de zin van artikel 14 van de Wet BIG. Een registratie in dit register vrijwaart de apotheker dus niet van herregistratie in het BIG-register. Industrieapothekers moeten voor inschrijving in het KNMP-register aan bepaalde criteria voldoen.

Lees verder

Regelingen en formulieren

Bekijk hier de regeling Erkenning en registratie van openbaar apothekers en industrieapothekers en het registratieformulier Industrieapothekers.

Lees verder

Registratie Commissie Industrieapothekers (RCI)

Er zijn 2 commissies betrokken (geweest) bij de opleiding en registratie van industrieapothekers: de RCI en het CORA. CORA (belast met de regelgeving) is met ingang van 2012 opgeheven.

Lees verder

Registratiefase industrieapothekers

De KNMP-registratie van industrieapothekers is opnieuw opgezet met het aannemen van de Regeling Erkenning en Registratie van Openbare apothekers en Industrieapothekers door de Algemene Vergadering van de KNMP in 1998. De regelgeving is daarin toevertrouwd aan het Centraal Overlegorgaan Registratie Apothekers (CORA), het beheer van het register aan de Registratiecommissie Industrieapothekers (RCI). Het CORA is met ingang van 2012 opgeheven.

Lees verder