Meer over farmacogenetica

Farmacogenetica is een relatief jong onderzoeksgebied en nog volop in ontwikkeling. De KNMP volgt deze ontwikkelingen en afhankelijk daarvan stelt de KNMP informatie en ondersteuning beschikbaar. Lees meer over onder andere farmacogenetische adviezen in de G-Standaard, de KNMP-werkgroep Farmacogenetica en het Kennisdocument Farmacogenetica.