Primaire opleiding en buitenlandse diploma’s

Apothekers met een buitenlands diploma laten in Nederland hun diploma erkennen bij het agentschap CIBG. Voor diploma’s binnen de Europese zone (EER) gelden andere procedures dan voor diploma’s van buiten Europa. De diploma’s die behaald zijn in een EER-land worden zonder aanvullende voorwaarden erkend. De werkgever kan aanvullende eisen stellen aan de taalvaardigheid in het Nederlands.

Bigregister.nl: 'Met een buitenlands diploma'

Apothekers met een buitenlands (niet-Nederlands) apothekersdiploma kunnen in Nederland hun diploma laten erkennen. Ook buitenlandse apothekersassistenten maken gebruik van het CIBG en de website van het BIG-register.

Open link

Aanvragen erkenning specialisme

Heeft u naast uw diploma als apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts of verpleegkundige ook een wettelijk specialisme? Dan kunt u bij het BIG-register tegelijkertijd een aanvraag indienen voor erkenning van uw basisberoep en uw specialisme.

Open link

Nederlandse opleidingsinstituten apothekers en assistenten

De opleidingsinstituten voor de apothekersopleiding zijn aan de universiteiten van Utrecht en Groningen. Deze opleidingsinstituten verzorgen de opleiding tot (basis)apotheker. De eindtermen van deze opleidingen voldoen aan het Raamplan voor de apothekersopleiding en de Europese richtlijn inzake opleiding tot apothekers waardoor erkenning van het diploma in de Europese zone mogelijk is.

Universiteit van Utrecht

Open link

Universiteit van Groningen

Open link

Universiteit van Leiden

Open link

De opleidingsinstituten voor apothekersassistenten staan op Sbaweb.nl.

Als buitenlander registreren als ziekenhuisapotheker of openbaar apotheker

Buitenlandse ziekenhuisapothekers en openbare apothekers die in Nederland als geregistreerd ziekenhuisapotheker of openbaar apotheker willen werken, moeten zich eerst bij het CIBG melden voor erkenning als apotheker / inschrijving in het BIG-register.

De desbetreffende kamer van de Specialisten Registratie Commissie (SRC) (kamer Ziekenhuisfarmacie of kamer Openbare Farmacie) neemt daarna de aanvraag tot inschrijving in het specialistenregister in behandeling.

In het Besluit Inschrijving van apothekers met een in het buitenland verkregen opleidingstitel in het register van ziekenhuisapothekers van het Centraal College zijn de voorwaarden opgenomen.

Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden

Deze circulaire bevat bekendmaking van beleid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met betrekking tot de behandeling van aanvragen voor verklaringen omtrent de vakbekwaamheid van buitenslands gediplomeerden in de individuele gezondheidszorg.

Open link

(No-deal-)Brexit en buitenlandse werknemers of werkgevers

Wat als er een no-deal-Brexit komt? Dit kan gevolgen hebben voor werknemers of werkgevers.

Gevolgen no-deal-Brexit voor werknemers

Er zijn verschillende scenario's:

 • U werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland
  Er verandert niets voor u. In een no-deal-scenario blijven de vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma's in stand.
 • U wilt met een Brits diploma na de Brexit in Nederland gaan werken
  De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning van Britse diploma's voor het beroep van apotheker vervalt. Dat betekent dat apothekers met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma's direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling worden erkend.
  In een no-deal-scenario moeten voor alle gereglementeerde beroepen bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld.
  Meer informatie over de procedures kunt u vinden op de website van het BIG-register. Via de advieswijzer kunt u alvast nagaan welke procedure voor u geldt. U kiest dan in plaats van het Verenigd Koninkrijk een derde land, bijvoorbeeld de Verenigde Staten.
 • U werkt met een Nederlands diploma in het Verenigd Koninkrijk
  Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten u heeft en welke acties u mogelijk moet nemen. We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk te raadplegen.
 • U wilt met een Nederlands diploma na de Brexit in het Verenigd Koninkrijk gaan werken
  Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor u geldt.

Gevolgen no-deal-Brexit voor werkgevers

Er zijn verschillende scenario's:

 • U heeft op dit moment BIG-geregistreerde zorgverleners met een Brits diploma in dienst
  In een no-deal-scenario verandert er niets voor uw Britse werknemers met een BIG-registratie. De vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.
 • U wilt na de Brexit zorgverleners met een Brits diploma in dienst nemen
  De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning voor apothekers is niet meer van toepassing voor zorgverleners met een Brits diploma. Dat betekent dat apothekers met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.
  In een no-deal-scenario moeten voor alle gereglementeerde beroepen bij een aanvraag voor erkenning eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld.

Meer informatie over de procedures kunt u vinden op de website van het BIG-register. Via de advieswijzer kunt u alvast nagaan welke procedure voor u geldt. U kiest dan in plaats van het Verenigd Koninkrijk een derde land, bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl