Buitenlandse diploma's (foreign diplomas)

Apothekers met een buitenlands (niet-Nederlands) apothekersdiploma kunnen in Nederland hun diploma laten erkennen bij het agentschap CIBG van het ministerie van VWS. Voor diploma’s binnen de Europese zone (EER) gelden andere procedures dan voor diploma’s van buiten Europa | Pharmacists with a non-Dutch diploma who wish to work in The Netherlands as a pharmacist need the approval of the Dutch authorities.

Onderwerpen binnen Buitenlandse diploma's (foreign diplomas)

Primaire opleiding en buitenlandse diploma’s

Apothekers met een buitenlands diploma laten in Nederland hun diploma erkennen bij het agentschap CIBG. Voor diploma’s binnen de Europese zone (EER) gelden andere procedures dan voor diploma’s van buiten Europa. De diploma’s die behaald zijn in een EER-land worden zonder aanvullende voorwaarden erkend. De werkgever kan aanvullende eisen stellen aan de taalvaardigheid in het Nederlands.

Lees verder

Recognition of foreign diplomas in The Netherlands

Read the information for pharmacists, pharmacy assistants and technicians with a non-Dutch diploma who wish to work in The Netherlands.

Lees verder