BIG-herregistratie per apotheker

De acties voor de BIG-herregistratie verschillen per apotheker. Bekijk wat u moet doen als openbaar apotheker, ziekenhuisapotheker, apotheker in opleiding, industrieapotheker, BO3-apotheker, apotheker in het buitenland of ander soort apotheker.
Soort apothekerActie
Openbaar apotheker

U hoeft niets te doen zolang u bent geregistreerd in het specialistenregister. Uw BIG-registratie blijft bestaan. NB: dit is geen herregistratie voor 5 jaar! Na een eventuele uitschrijving uit het specialistenregister moet een herregistratie voor het basisberoep worden gedaan in het BIG-register. Anders volgt na 3 maanden uitschrijving uit het BIG-register.

Bekijk meer informatie over de herregistratie voor openbaar apothekers

Ziekenhuisapotheker

U hoeft niets te doen zolang u bent geregistreerd in het specialistenregister. Uw BIG-registratie blijft bestaan. NB: dit is geen herregistratie voor 5 jaar! Na een eventuele uitschrijving uit het specialistenregister moet een herregistratie voor het basisberoep worden gedaan in het BIG-register. Anders volgt na 3 maanden uitschrijving uit het BIG-register.

Bekijk meer informatie over de herregistratie voor ziekenhuisapothekers

Apotheker in opleiding tot specialist (A(p)IOS, AIOS) U krijgt, als u bent ingeschreven in het BIG-register en voor 1-1-2012 uw apothekersdiploma heeft behaald, een brief van de overheid. In dat geval moet u herregistratie aanvragen. U dient hiervoor aan te geven dat u in opleiding bent tot specialist, dus in het opleidingsregister bent ingeschreven. Het CIBG checkt uw verklaring bij de betreffende kamer van de Specialisten Registratie Commissie (SRC).
Apotheker in opleiding (student farmacie) De eerste herregistratiedatum voor het BIG-register is 5 jaar na de diplomadatum. Een snelle registratie na het behalen van het diploma is voor herregistratie belangrijk. Alleen de uren die zijn gewerkt met een actieve BIG-registratie tellen mee voor herregistratie.
Industrieapotheker

U krijgt (als u bent ingeschreven in het BIG-register en voor 1-1-2012 uw apothekersdiploma heeft behaald) een brief van de overheid. Zorg dat u in actie komt, ook als u de brief niet ontvangt. Bewijs dat u op basis van uw werkzaamheden voor herregistratie in aanmerking komt of meld u aan voor de toets. De toets is in november 2016. Houd rekening met studieactiviteiten. Informeer ook zo nodig uw collega’s.

Bekijk meer informatie over de herregistratie voor industrieapothekers

Niet in het specialistenregister ingeschreven apotheker, maar wel werkzaam in apotheek (a/nooit geregistreerd als OA of ZA, b/ uitgeschreven als OA en ZA) U krijgt (als u bent ingeschreven in het BIG-register en voor 1-1-2012 uw apothekersdiploma heeft behaald) een brief van de overheid. Zorg dat u in actie komt, ook als u de brief niet ontvangt. Bewijs dat u op basis van uw werkzaamheden voor herregistratie in aanmerking komt. Bent u onvoldoende werkzaam geweest in de apotheek, meld u dan aan voor de toets om een PRC te behalen. De toets is in november 2016. Houd rekening met studieactiviteiten.
Informeer ook zo nodig uw collega’s.
BO3-apotheker

U krijgt (als u bent ingeschreven in het BIG-register en voor 1-1-2012 uw apothekersdiploma heeft behaald) een brief van de overheid. Zorg dat u in actie komt, ook als u de brief niet ontvangt. De kans is reëel dat u op basis van uw werkzaamheden niet voor herregistratie in aanmerking komt. Meld u daarom aan voor de toets. De toets is in november 2016. Houd rekening met studieactiviteiten.

Bekijk meer informatie over de herregistratie voor BO3-apothekers

Apotheker in het buitenland U krijgt (als u bent ingeschreven in het BIG-register en voor 1-1-2012 uw apothekersdiploma heeft behaald) een brief van de overheid. Zorg dat u in actie komt, ook als u de brief niet ontvangt. Bewijs dat u op basis van uw werkzaamheden voor herregistratie in aanmerking komt. NB: werkervaring in het buitenland telt mee (zie beoordelingskader), mits u in het BIG-register stond ingeschreven. Bent u onvoldoende werkzaam geweest in de apotheek, meld u dan aan voor de toets. De toets is in november 2016. Studieactiviteiten zijn mogelijk vereist.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl