Beoordeling werkzaamheden voor BIG-herregistratie

De apotheker kan nagaan of werkzaamheden mee mogen tellen voor de BIG-herregistratie aan de hand van het beoordelingskader dat in overleg met de KNMP is opgesteld. De werkzaamheden moeten vallen onder 'individuele gezondheidszorg' of 'productgerichte werkzaamheden'.

Ook apothekers die werkzaam zijn buiten de apotheek of farmaceutische industrie, maar wel binnen het deskundigheidsgebied en op een van de kerncompetenties, komen eventueel in aanmerking voor herregistratie wegens het voldoen aan de werkervaringseis. Ook voor deze werkzaamheden is het beoordelingskader een leidraad.

Beoordelingskader apothekers (BIGregister.nl)

Open link

Informatie voor industrieapothekers over herregistratie (Industrieapothekers.com)

Open link

Informatie voor AGM-apothekers over herregistratie

Open link

Stroomschema beoordeling werkzaamheden herregistratie

De KNMP biedt ook een stroomschema, waarmee apothekers die moeten herregistreren in het BIG-register hun werkzaamheden kunnen beoordelen.

Stroomschema beoordeling werkzaamheden voor BIG-herregistratie

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl