Apothekersassistenten

Een goed opgeleide en kundige apothekersassistent is van essentieel belang voor het verlenen van goede farmaceutische zorg. Hier vindt u informatie over het competentieprofiel, opleidingen, stageplaatsen, (her)registratie en accreditatie van bij- en nascholing voor apothekersassistenten.

Online magazine Het Apotheekteam

De KNMP biedt een online magazine voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers. Dit kwartaalmagazine verschijnt sinds maart 2016. Een abonnement is gratis.

Abonneren op 'Het Apotheekteam'

Beroepscompetentieprofiel

De competenties waarover de apothekersassistent moet beschikken zijn opgenomen in een beroepscompetentieprofiel. Dit profiel geeft een beschrijving en beeld van de ervaren (vakvolwassen) apothekersassistent. De beroepscompetentieprofielen dienen onder andere als basis voor het kwalificatiedossier van de apothekersassistentenopleiding. Het kwalificatiedossier beschrijft waaraan een beginnende apothekersassistent moet voldoen.

Beroepscompetentieprofiel van de apothekersassistent - openbare apotheek

Open link

Beroepscompetentieprofiel van de apothekersassistent - ziekenhuisapotheek

Open link

Kwalificatiedossier Apothekersassistent

Open link

Opleiding

  De opleiding tot apothekersassistent is een opleiding op mbo-niveau, kwalificatieniveau 4. Door het land bieden ruim 25 roc’s deze opleiding aan. Kijk op www.roc.nl voor een compleet overzicht van roc's die de opleiding tot apothekersassistent aanbieden.

  Er zijn 2 opleidingstrajecten: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Meer over deze 2 opleidingstrajecten vindt u op Werkindeapotheek.nl.

  Stageplaatsen

  Elke leerling-apothekerassistent moet kennismaken met het beroep in de praktijk. Hiervoor zijn voldoende stageplaatsen nodig. Dit kan alleen in een erkend leerbedrijf. Erkenningen kunnen worden aangevraagd bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

  Registratie

  Apothekersassistenten met een mbo-diploma en werkzaam in de farmacie registreren zich in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA), beheerd door KABIZ. In het KA zijn de 2 kwaliteitsregisters die tot 1 juli 2017 bestonden samengevoegd. Assistenten die in een van de 'oude' kwaliteitsregisters stonden, worden automatisch ingeschreven in het KA.

  Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)

  Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten wordt beheerd door KABIZ. 

  Open link

  Herregistratie

  Om voor periodieke herregistratie in aanmerking te komen, moeten apothekersassistenten voldoen aan bepaalde criteria op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Deskundigheidsbevordering bestaat uit geaccrediteerde vormen van bij- en nascholing. De gegevens worden vastgelegd in een digitaal portfolio. De herregistratietermijn is 5 jaar.

  Accreditatie bij- en nascholing

  KABIZ voert de accreditatie van bij- en nascholingen van apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten uit in het kader van de herregistratie in het Kwaliteitsregister. De kwaliteit van bij- en nascholing voor apotheekmedewerkers werkzaam in de openbare farmacie wordt gewaarborgd door de Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA).

  Commissie Opleidingen

  De KNMP-commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over de opleidingen tot apothekersassistent, farmaceutisch consulent en farmakundige. Ook organiseert de Commissie Opleidingen een jaarlijkse platformdag voor docenten van de assistentenopleidingen.

  Beroepsverenigingen

  Voor apothekersassistenten zijn 2 beroepsverenigingen actief:

  Optima Farma

  Voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers in de openbare farmacie

  Open link

  Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ)

  Open link

  Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

  De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) staat voor professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling en nascholing van alle apotheekmedewerkers. De SBA is uitvoeringsorganisatie van sociale partners in de branche openbare apotheken: werkgevers (Associatie van Ketenapotheken, ASKA) en werknemers (FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak).

   Werving apothekersassistenten

   De KNMP werkt samen met de SBA bij de werving van apothekersassistenten. Kijk voor meer informatie over de landelijke wervingscampagne op de website Werkindeapotheek.nl.

   Contact

   KNMP
   Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

   (070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl