Producten voor leden

Het Apothekerslogo zorgt voor eenduidige presentatie. U kunt als KNMP-lid dit logo gebruiken in uw communicatie naar uw klanten en patiënten.
Volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en de Beroeps Standaard apotheek van het Ziekenhuis (BAZ) moeten uw leveranciers - van bijvoorbeeld grondstoffen - betrouwbaar zijn. De KNMP en NVZA beoordelen daarom samen diverse leveranciers waarbij het LNA als centraal aanspreekpunt geldt. De resultaten van de beoordelingen staan op deze pagina. Zo weet u waar u verantwoord kunt inkopen.
Een presentatie met samenvatting en uitleg over de belangrijkste resultaten van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid – te gebruiken bij het FTO.
De rol en het verdienmodel van de apotheek veranderen. Daarmee verandert ook de bijbehorende fiscale wet- en regelgeving. Btw maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. De KNMP stelde het 'Handboek Apotheek & btw' op en ondersteunt u in het signaleren en afhandelen van situaties waarop btw al dan niet van toepassing is.
Medicatiebewaking draagt bij aan de medicatieveiligheid in de apotheek. In het Handboek Medicatiebewaking 2013 komen de verschillende aspecten van medicatiebewaking aan bod.
Cardiovasculair risicomanagement richt zich op patiënten met (een mogelijk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). Het doel van de richtlijn (februari 2013) is het bevorderen van een optimale behandeling van deze patiënten.
De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 (januari 2016 - concept) is aangepast volgens de meest recente wetenschap van farmaceutische zorg voor diabetespatiënten en toegespitst op geïntegreerde eerstelijnszorg. De richtlijn staat open voor commentaar voor KNMP-leden.
Het patiëntendossier is het geheel van patiëntgegevens voor farmaceutische patiëntenzorg aan een persoon. De KNMP-richtlijn Patiëntendossier biedt aanbevelingen voor de openbaar apotheker voor de aanleg, vorming en het beheer van het patiëntendossier.
De creatinineklaring schat u in met rekenformules. De meest toegepaste formules zijn de Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) -formule en de Cockcroft-Gault-formule. Een nieuwe formule is de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Deze formules zijn geschikt voor toepassing bij volwassenen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl