Los verkrijgbare producten

De KNMP biedt de Bereidingsmodule, de module Farmacotherapie en andere producten en diensten ook aan zonder contributiepakket. Bijvoorbeeld voor gebruik in andere werkvelden dan in de openbare apotheek of de ziekenhuisapotheek. of wanneer u liever geen gebruik maakt van een contributiepakket.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl