N

Controle NVZA-etiketten
NVZA-etiketten zijn etiketten met NVZA-logo. Het voordeel van NVZA-etiketten is dat ze uniform zijn. De kwaliteit is beschreven in het Rapport Etikettering van de NVZA.
Nederlands doseringsadvies bij verminderde nierfunctie
Van veel geneesmiddelen moet de dosering worden aangepast bij een verminderde nierfunctie. Dosisaanpassing is nodig om deze middelen veilig en effectief te kunnen gebruiken. De doseringsadviezen voor patiënten met een verminderde nierfunctie vindt u in de KNMP Kennisbank, het Informatorium Medicamentorum en in het Zakboek ‘Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen’.
Nederlandse Apotheek Norm (NAN)
In de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) staat wat apothekers verstaan onder verantwoorde farmaceutische zorg in de openbare apotheek. De KNMP werkt momenteel aan de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze vervangt op termijn de NAN. Tot die tijd geldt de NAN 2006.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl