N

Controle NVZA-etiketten
NVZA-etiketten zijn etiketten met NVZA-logo. Het voordeel van NVZA-etiketten is dat ze uniform zijn. De kwaliteit is beschreven in het Rapport Etikettering van de NVZA.
Nederlandse Apotheek Norm (NAN)
De Nederlandse Apotheek Norm (NAN) geeft weer wat apothekers verstaan onder verantwoorde farmaceutische zorg in de openbare apotheek. De NAN is de basis voor een toetsbaar kwaliteitssysteem in de openbare apotheek. De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg vervangt op termijn de NAN.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl