M

Medicijnpaspoort
Op het medicijnpaspoort vult u de medicatie van de patiënt in. Het is belangrijk dat het medicijnoverzicht in het medicijnpaspoort altijd actueel is. Zo kunnen artsen de beste zorg bieden. Dankzij het medicijnpaspoort kunnen patiënten zowel in Nederland als in het buitenland snel, goed en veilig geholpen worden.
Medisch Farmaceutische Beslisregels in de KNMP Kennisbank
Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) vormen een nieuwe generatie geautomatiseerde medicatiebewaking. Toepassing van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) zorgt ervoor dat de apotheker patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante gegevens uit het medicatiedossier in het medicatie-advies kan betrekken.
Microbio
Met het programma Microbio kunnen ziekenhuisapotheken en openbare apotheken resultaten van microbiologische controles invoeren. Deze controles worden uitgevoerd in het kader van de controle van de aseptische handelingen onder verhoogde of maximale productbescherming.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl