K

Helpdesk KNMP Kennisbank
Heeft u vragen over de werking van de KNMP Kennisbank of over de techniek? Wilt u feedback geven? Neem dan contact op met de Helpdesk KNMP Kennisbank.
KennisTest
Kennis binnen het apotheekteam is een belangrijke randvoorwaarde. Met de KennisTest leert uw apotheekteam snel en efficiënt bij over zelfzorg, eerste en tweede uitgifte. Op deze pagina treft u de directe link naar de KennisTest en alle relevante informatie.
KNMP Klachten- en geschillenregeling
Elke openbare apotheek heeft de wettelijke plicht om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling voor haar patiënten. De KNMP Klachten- en geschillenregeling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze regeling omvat klachtenbemiddeling en aansluiting bij een geschillencommissie.
KNMP Voorjaarscongres en Najaarscongres
De KNMP organiseert 2 keer per jaar een congres: een Voorjaarscongres in maart en een Najaarscongres in oktober.
KNMP-leden- en apothekenlijst
De online ledenlijst bevat contactgegevens van alle leden en is alleen toegankelijk voor KNMP-leden.
KNMP-nieuwsbrief
Met de KNMP-nieuwsbrief houdt de KNMP leden en stakeholders op de hoogte van haar activiteiten en van de ontwikkelingen in de branche.
KNMP-richtlijn Diabetes
De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 is aangepast volgens de meest recente wetenschap van farmaceutische zorg voor diabetespatiënten en toegespitst op geïntegreerde eerstelijnszorg.
Kwaliteit van keuringen apotheekbereiding
Bij het afleveren van een apotheekbereiding wil een apotheker zekerheid hebben over de kwaliteit van het product. Vanwege de certificering van apotheken is het belangrijk dat de kwaliteit van een apotheekbereiding aantoonbaar is.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl