G

Gebruiksrecht G-Standaard
De G-Standaard is een databank die op geïntegreerde wijze voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat hiervoor relevante gegevens over zorgproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en verbandmiddelen.
Grondstoffen in de KNMP Kennisbank
Het bestand Grondstoffen in de KNMP Kennisbank vermeldt de belangrijkste stofeigenschappen van een groot aantal oraal toegepaste werkzame stoffen. Kennis van deze eigenschappen kan van nut zijn bij de bereiding van geneesmiddelen in de apotheek, en is daarom opgenomen onder het thema 'Bereiding'.
Helpdesk GIC
De helpdesk van Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) helpt apothekers bij het beantwoorden van farmacotherapeutische vragen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl