C

Chargebereidingsvoorschriften (CBV's) via ProType
In een chargebereidingsvoorschrift (CBV) wordt de bereiding van een preparaat stap voor stap beschreven: van afwegen en bewerken van de grondstoffen tot het uitvullen, etiketteren en opslaan van het eindproduct.
Contractwerk en consultancy LNA
Het LNA van de KNMP verricht onderzoek en geeft adviezen op contractbasis. Het onderzoek kan bestaan uit farmaceutisch-analytisch onderzoek, maar ook uit advisering over bereiding, analyse of kwaliteit. Wij werken voor fabrikanten, leveranciers, Individuele openbare en ziekenhuisapothekers en overige farmaceutische organisaties.
KNMP Voorjaarscongres en Najaarscongres
De KNMP organiseert 2 keer per jaar een congres: een Voorjaarscongres in maart en een Najaarscongres in oktober.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl