Vertrouwenspersonen voor apothekers

Als apotheker (in opleiding) kunt u zich met vertrouwelijke kwesties richten tot de vertrouwenspersonen Annemieke Horikx en Berry Daemen. De vertrouwenspersonen reiken u handvatten aan zodat u zoveel mogelijk zelfstandig naar een oplossing kunt zoeken voor de problemen die u ervaart. Zij werken op geheel anonieme basis.

Vertrouwenspersoon apothekers

Annemieke Horikx is vertrouwenspersoon voor alle apothekers in Nederland. U kunt Annemieke Horikx bellen als u vertrouwelijke kwesties wilt bespreken die met het apothekersvak te maken hebben. Het kan gaan om kwesties over levenseindevraagstukken, maar ook over werkwijzen in uw apotheek.

U kunt Annemieke Horikx bereiken via telefoonnummer (070) 37 37 282 of .

Vertrouwenspersoon apothekers in opleiding

Voor apothekers in opleiding tot openbaar apotheker specialist (ApIOS) en apothekeropleiders (ApOPs) is Berry Daemen de vertrouwenspersoon. U kunt met hem vertrouwelijke kwesties bespreken die met de vervolgopleiding te maken hebben.

Berry Daemen kunt u bereiken op telefoonnummer (06) 4600 0205 of .

Over de vertrouwenspersonen

Annemieke Horikx werkt sinds 1995 als apotheker bij de KNMP. Door haar jarenlange ervaring bij het Geneesmiddel Informatie Centrum kent zij het veld uitstekend. Zij biedt apothekers een luisterend oor en helpt hen graag op weg.

Berry Daemen werkt sinds 1993 als apotheker voor de KNMP. Als vormgever van de KNMP-richtlijnen kent hij het werk en de zorgen van apothekers in de praktijk. Als St!R geaccrediteerd coach is hij ervaren in het begeleiden van professionals met werk gerelateerde vraagstukken.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl