Noodzaak code P.O.E.P. app

De P.O.E.P. app is bedoeld voor gebruik door patiënten in een behandelrelatie met een zorgverlener, zoals een apotheker of (huis)arts. Hiermee maakt de patient een afspraak met zijn behandelaar om bij obstipatie snel en makkelijk contact op te kunnen nemen. Daarom is de app alleen bereikbaar na het invoeren van een code. Patiënten kunnen deze code aanvragen bij hun apotheker.

Met de P.O.E.P. app kunnen patiënten hun ontlasting bijhouden. Na een toiletbezoek leggen patiënten in de app vast welke vorm hun ontlasting had. Ze kunnen in de app kiezen uit de verschillende typen ontlasting van de Bristol Stool Chart.

De app geeft een melding als er mogelijk verstopping zou kunnen optreden. Een patiënt kan dan makkelijk contact leggen met een zorgverlener, zoals een arts of apotheker, voor verder advies om een verstopping in de darmen te voorkomen.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doen onderzoek naar het nut van deze app en naar de invloed van medicatie op de ontlasting. Patiënten kunnen in de app toestemming geven om mee te doen aan dit onderzoek. Deze gegevens worden anoniem en versleuteld opgeslagen in de beveiligde dataomgeving van het LUMC. De P.O.E.P app is ook te gebruiken zonder mee te doen aan dit onderzoek.

Meer informatie over de P.O.E.P. app