Nederlands doseringsadvies bij verminderde nierfunctie

Van veel geneesmiddelen moet de dosering worden aangepast bij een verminderde nierfunctie. Dosisaanpassing is nodig om deze middelen veilig en effectief te kunnen gebruiken. De doseringsadviezen voor patiënten met een verminderde nierfunctie vindt u in de KNMP Kennisbank, het Informatorium Medicamentorum en in het Zakboek ‘Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen’.

Prijzen

Uw pakket

Is dit product inbegrepen?

Zakelijke Contributie (ZC) De doseringsadviezen zijn onderdeel van de module Medicatiebewaking in de KNMP Kennisbank. Deze module is inbegrepen.
Pakket Z(+) De doseringsadviezen zijn onderdeel van de module Medicatiebewaking in de KNMP Kennisbank. Deze module is inbegrepen.
Zakelijke Contributie (ZC) of Pakket Z(+)
De module Medicatiebewaking in de KNMP Kennisbank is niet los of zonder contributiepakket te verkrijgen.

Over de doseringsadviezen

De KNMP stelt de doseringsadviezen op in samenwerking met de werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie. Deze werkgroep bestaat uit (ziekenhuis)apothekers, een internist-nefroloog en een klinisch geriater. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. De doseringsadviezen worden in het bestand in de G-Standaard opgenomen na beoordeling door de werkgroep. De gebruikte literatuur en de argumenten die meespeelden bij de totstandkoming van het advies worden met de G-Standaard uitgeleverd in zogenaamde ‘risicoanalyses’. Bij de beoordeling wordt ook een numerieke code toegekend. Deze code geeft de zorgverlener informatie over de kwaliteit van de onderbouwing. Het document ‘Bewijskracht verminderde nierfunctie' legt deze code uit.

Tabel: 'Geneesmiddelen met doseringsadvies'

Gebruik de tabel in dit document uitsluitend ter oriëntatie.

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl