Microbio

Met het programma Microbio kunnen ziekenhuisapotheken en openbare apotheken resultaten van microbiologische controles invoeren. Deze controles worden uitgevoerd in het kader van de controle van de aseptische handelingen onder verhoogde of maximale productbescherming.

Door het uitvoeren van aseptische handelingen kunnen steriele producten besmet raken met micro-organismen. De houdbaarheid van deze producten is daarom beperkt. Met het bewaken van de aseptische handelingen - monitoring, validatie en persoonlijke kwalificatie - is het mogelijk om onderbouwing van langere houdbaarheden te geven.

U kunt de resultaten van deze microbiologische controles online invullen in Microbio. De waardes worden naast interne rapportage ook gebruikt voor landelijke spiegelinformatie. Het programma geeft de resultaten overzichtelijk weer. Bovendien is het mogelijk om de resultaten anoniem te vergelijken met andere (ziekenhuis)apotheken. Microbio is met de Werkgroep Microbiologie en Hygiëne van de NVZA ontwikkeld.

Prijzen

Uw pakket

Is dit product inbegrepen?

Zakelijke Contributie (ZC) en Pakket Z(+)
U betaalt € 757,40 per jaar.
Uw korting is 30%.
Geen zakelijke contributie of Pakket Z(+) U betaalt € 1082,- per jaar.

  Alle bedragen zijn exclusief btw.

  Handleiding

  Download de handleiding van Microbio

  Contact

  Helpdesk LNA
  Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

  (070) 373 73 70 lna@knmp.nl