LNA-preparatencontrole

Het LNA controleert sinds 1974 systematisch de in openbare- of ziekenhuisapotheken bereide FNA-preparaten. Ook niet-gestandaardiseerde preparaten worden geregeld onderzocht. Bij de controle worden de samenstelling, de verpakking, protocollering en manier van afleveren onderzocht. Het optimaliseren van de kwaliteit van in de apotheek bereide preparaten is hierbij het doel.

Jaarlijks vinden ongeveer 5 controlerondes plaats. Per keer krijgen circa 400 apotheken een uitnodiging om mee te doen. Deelname is niet verplicht. Elke apotheek krijgt minimaal 1 keer per jaar de gelegenheid om mee te doen.

De keuze van preparaten baseert het LNA op gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Daarnaast kiest het LNA soms preparaten waar veel naar gevraagd wordt bij de LNA-helpdesk. Ook nieuwe FNA-preparaten en niet-gestandaardiseerde preparaten worden geregeld onderzocht.

Resultaten

De resultaten zijn vertrouwelijk en worden alleen gerapporteerd aan de individuele deelnemers. De deelnemers ontvangen daarnaast een geanonimiseerd overzicht van alle deelnemers van de controle. Zo kunt u zich spiegelen binnen de beroepsgroep.

De resultaten en de praktijk

De resultaten van de LNA-preparatencontrole geven informatie over hoe de FNA-voorschriften in de praktijk functioneren. Soms is het nodig de beroepsgroep  bereidingstechnisch advies te geven. In een enkel geval wordt een FNA-voorschrift aangepast. Ook geven de resultaten van de preparatencontroles een beeld van de kwaliteit van apotheekbereidingen in Nederland. Het LNA gebruikt de resultaten bij advisering aan het KNMP-bestuur en bij het ontwikkelen van beleid.

Prijzen

Uw pakket Tarieven
Zakelijke Contributie (ZC) met Bereidingsmodule LNA-preparatencontrole basis (1 preparaat per jaar) is inbegrepen.
Voor LNA-preparatencontrole plus (maximaal 5 preparaten per jaar) betaalt u € 890,40.
Uw korting is 30%.
Zakelijke Contributie (ZC) zonder Bereidingsmodule

Voor LNA-preparatencontrole plus (maximaal 5 preparaten per jaar) betaalt u € 1272,-

Pakket Z(+)
LNA-preparatencontrole basis (1 preparaat per jaar) is inbegrepen.
Voor LNA-preparatencontrole plus (maximaal 5 preparaten per jaar) betaalt u € 890,40 extra. Uw korting is 30%.
Geen zakelijke contributie of Pakket Z(+)

LNA-preparatencontrole basis (1 preparaat per jaar) kost € 396,-.
Voor LNA-preparatencontrole plus (maximaal 5 preparaten per jaar) betaalt u € 1272,-

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl