KNMP Klachten- en geschillenregeling

Elke openbare apotheek heeft de wettelijke plicht om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling voor haar patiënten. De KNMP Klachten- en geschillenregeling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze regeling omvat klachtenbemiddeling en aansluiting bij een geschillencommissie.

Een abonnement op de KNMP Klachten- en geschillenregeling vergoedt de kosten voor behandeling van klachten door de KNMP. Abonnees kunnen gebruik maken van bemiddeling en aansluiting bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). 

Klachtenbemiddeling

De KNMP richtte een onafhankelijke klachtenbemiddeling voor patiënten in. Deze extra service is laagdrempelig, informeel en vertrouwelijk. Bij de klachtenbemiddeling wordt geen oordeel gegeven, maar een oplossing gezocht.

Contactgegevens bemiddeling: 06 22921649, e-mail:

Aansluiting Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

De SKGE is vanaf 1 januari 2017 dé instantie voor klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. Voor de behandeling van geschillen bij de SKGE geldt dat apotheken die in 2017 een los abonnement op de KNMP klachten- en geschillenregeling hebben, € 500,- per zaak moeten bijbetalen wanneer zij meer dan 2 zaken per jaar hebben. Dit geldt vanaf 2018 voor alle apotheken die zijn aangesloten op de KNMP klachten- en geschillenregeling. Dit in verband met de toegenomen kosten van de klachten- en geschillenregeling en de (hoge) kosten die met de afhandeling van een geschillenregeling gemoeid zijn.

Kosten voor rechtsbijstand komen voor eigen rekening.

Prijzen Klachten- en geschillenregeling

Uw pakket

Is dit product inbegrepen?

Zakelijke Contributie (ZC)

De klachten- en geschillenregeling is inbegrepen in de zakelijke contributie.

Pakket Z(+)

De klachten- en geschillenregeling is niet van toepassing op de ziekenhuisapotheek. Deze maakt gebruik van de klachtenregeling van het ziekenhuis.

Geen zakelijke contributie of Pakket Z(+)

Een los abonnement op de klachten- en geschillenregeling is mogelijk. Voor het 1e jaar geldt een instaptarief van € 666,-. Voor elk volgend jaar zijn de kosten € 333,-.

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Klachtenregeling Openbare Apotheken

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl