App NierDosering

De app NierDosering is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een verminderde nierfunctie. In de app staan doseringsadviezen voor volwassenen voor ruim 600 geneesmiddelen. De adviezen variëren van 'Geen actie nodig' tot uitgebreide doseringsaanpassingen.

Een verrijking zijn onder meer een rekenformule voor het schatten van de nierfunctie offline en een klikbare tabel met de geneesmiddelen ingedeeld naar de farmacotherapeutische groepen. Bovendien kan bij elk doseringsadvies een risicoanalyse worden geraadpleegd waarin de gebruikte literatuur is samengevat.

De app NierDosering vervangt het zakboekje ‘Verminderde Nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen’.

De app is te downloaden in de appstores onder de naam 'NierDosering'.

Download de app NierDosering via de Appstore (iOS) Download de app NierDosering via Google Play (Android)

Prijzen app NierDosering

Uw pakketIs dit product inbegrepen?

Zakelijke Contributie (ZC)
en Pakket Z(+)

Kosteloos op maximaal 5 devices. Vul in de app bij ‘Registreren’ het 6-cijferig KNMP-nummer (klantnummer) in. Extra exemplaren zijn te bestellen met 30% korting via . U betaalt € 10,99 excl. btw.
Geen zakelijke contributie (ZC) of Pakket Z(+)

Te koop in de store voor € 18,99 incl. btw.

Meer informatie

Voor vragen over de app kunt u terecht bij de GIC Helpdesk via (070) 373 73 77 of mailen naar

Handleiding installatie, registratie en inloggen app NierDosering

(PDF 265.9 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl