Apotheek.nl

De KNMP-publiekswebsite Apotheek.nl richt zich op het algemene publiek, waaronder patiënten en hun familieleden.

Apotheek.nl is een website die op initiatief van de KNMP is opgezet, namens de apothekers. Deze publiekssite biedt betrouwbare en actuele informatie over medicijnen en klachten & ziektes.

Apotheek.nl

Open link

Nog meer op Apotheek.nl te vinden

  • Instructiefilmpjes; korte animatiefilms over het toedienen van bijvoorbeeld insuline, oogdruppels, tabletten en capsules, zetpillen en klysma's.
  • Informatie over zelfzorg en vrij verkrijgbare medicijnen.
  • De adressen van alle apotheken in Nederland.
  • Thema's; iedere maand wordt een nieuw thema uitgelicht over bijvoorbeeld een actueel onderwerp of een bepaalde klacht of ziekte. Voorgaande thema's blijven te raadplegen.
  • De rechten van de patiënt; hier worden bijvoorbeeld de behandelovereenkomst (WGBO en de klachtenprocedure) uitgelegd.
  • Informatie over de apotheek; wat kan de apotheker voor de patiënt betekenen, wat gebeurt er voordat patiënten hun medicijn meekrijgen en hoe ziet het beroep van apotheker en apothekersassistente eruit?

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl