Producten diversen

KNMP-nieuwsbrief

Met de KNMP-nieuwsbrief houdt de KNMP leden en stakeholders op de hoogte van haar activiteiten en van de ontwikkelingen in de branche.

Lees verder

KNMP Klachten- en geschillenregeling

Elke openbare apotheek heeft de wettelijke plicht om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling voor haar patiënten. De KNMP Klachten- en geschillenregeling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze regeling omvat klachtenbemiddeling en aansluiting bij een geschillencommissie.

Lees verder

Pharmaceutisch Weekblad - Abonnement

Het Pharmaceutisch Weekblad (PW) is hét vakblad voor professionals werkzaam in de farmacie. PW wordt uitgegeven door de KNMP en verschijnt wekelijks.

Lees verder

Dermatica op Recept (boek)

Dermatica op Recept is het standaard naslagwerk bij het voorschrijven en beoordelen van dermatologische receptuur en het zoeken naar alternatieven. Het beschrijft zowel de toepassing van basispreparaten als werkzame stoffen en hulpstoffen.

Lees verder

FNA: boek (2013)

Het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) is een verzameling landelijk gestandaardiseerde voorschriften van geneesmiddelen. De voorschriften zijn bestemd voor openbare apotheken en ziekenhuisapotheken die zelf geneesmiddelen bereiden.

Lees verder

Deeltjestelling

Volgens de eisen van de internationale farmacopees mogen parenteralia en oogheelkundige preparaten geen deeltjes bevatten. Het is mogelijk om zichtbare deeltjes, zoals stof en haartjes, op te merken door de oplossing te schouwen in gepolariseerd licht.

Lees verder

LNA-preparatencontrole

Het LNA controleert sinds 1974 systematisch de in openbare- of ziekenhuisapotheken bereide FNA-preparaten. Ook niet-gestandaardiseerde preparaten worden geregeld onderzocht. Bij de controle worden de samenstelling, de verpakking, protocollering en manier van afleveren onderzocht. Het optimaliseren van de kwaliteit van in de apotheek bereide preparaten is hierbij het doel.

Lees verder

LNA-mededelingen (papieren versies)

De LNA-mededelingen informeren openbare apotheken en ziekenhuisapotheken over alles wat met productzorg, apotheekbereidingen en analyse te maken heeft.

Lees verder

Microbio

Met het programma Microbio kunnen ziekenhuisapotheken en openbare apotheken resultaten van microbiologische controles invoeren. Deze controles worden uitgevoerd in het kader van de controle van de aseptische handelingen onder verhoogde of maximale productbescherming.

Lees verder

Receptbereidingsvoorschriften

Recept-Bereidings-Voorschriften (RBV's) zijn model-bereidingsvoorschriften die apotheken gebruiken als er geen gestandaardiseerd voorschrift voor een preparaat bestaat.

Lees verder

Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS)

In de apotheek worden tabletten uitgeteld of wordt bijvoorbeeld een apotheekbereiding gemaakt voor een patiënt. Het Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS) geeft via Rifas.nl individueel advies over het veilig omgaan met producten.

Lees verder

Vertrouwenspersonen voor apothekers

Als apotheker (in opleiding) kunt u zich met vertrouwelijke kwesties richten tot de vertrouwenspersonen Annemieke Horikx en Berry Daemen. De vertrouwenspersonen reiken u handvatten aan zodat u zoveel mogelijk zelfstandig naar een oplossing kunt zoeken voor de problemen die u ervaart. Zij werken op geheel anonieme basis.

Lees verder

Medicijnpaspoort

Op het medicijnpaspoort vult u de medicatie van de patiënt in. Het is belangrijk dat het medicijnoverzicht in het medicijnpaspoort altijd actueel is. Zo kunnen artsen de beste zorg bieden. Dankzij het medicijnpaspoort kunnen patiënten zowel in Nederland als in het buitenland snel, goed en veilig geholpen worden.

Lees verder

KNMP Voorjaarscongres en Najaarscongres

De KNMP organiseert 2 keer per jaar een congres: een Voorjaarscongres in maart en een Najaarscongres in oktober.

Lees verder

Oralia.nl voor VVT-sector

In verpleeg- en verzorgingshuizen worden tabletten voor patiënten met slikproblemen vaak vermalen. Zorgverleners zijn lang niet altijd op de hoogte van de gevolgen en risico’s hiervan. Speciaal voor hen ontwikkelde de KNMP de website Oralia.nl. Oralia.nl helpt bij goed en veilig medicijngebruik door patiënten met slikproblemen.

Lees verder

Apotheek.nl

De KNMP-publiekswebsite Apotheek.nl richt zich op het algemene publiek, waaronder patiënten en hun familieleden.

Lees verder

P.O.E.P. app

Patiënten kunnen met de P.O.E.P. app hun ontlasting in de gaten te houden en daarmee verstopping helpen voorkomen. Het gebruik van opioïden kan bijvoorbeeld leiden tot ernstige obstipatie met ziekenhuisopnames tot gevolg. Apothekers en andere zorgverleners kunnen bij het verstrekken van een opioïde de patiënt begeleiden en de P.O.E.P. app adviseren.

Lees verder